Rynny Kanion firmy Wavin

Rynny Wavin Kanion 70 100 130 160

Podciśnieniowe odwadnianie dachów Wavin QUICKSTREAM

System zagospodarowania wody deszczowej Wavin Azura



wavin
ul. Marecka 68A Zielonka

tel./fax.: (022) 761 - 01 - 47
tel./fax.: (022) 761 - 01 - 48
tel./fax.: (022) 781 - 82 - 75
tel./kom: 506 - 051 - 600

Hurtownia czynna:
poniedziałek - piątek: godz. 7 - 18
sobota: godz. 8 - 14

wavin

system zagospodarowania wody deszczowej wavin azura

alupex

Stat4u

System ciśnieniowego odwadniania dachów Wavin QUICKSTREAM

Idea podciśnieniowego systemu odwadniania dachów narodziła się pod koniec lat 60. w Finlandii. Początkowo system był stosowany głównie w Skandynawii, lecz dzięki szerokim zaletom technicznym znajdował uznanie w coraz to nowych krajach.

Obecnie, występując pod różnymi nazwami (QuickStream, UV-system, Plufor, UF2000), jest stosowany z powodzeniem w wielu krajach na wszystkich kontynentach, a łączna powierzchnia odwodnionych tym systemem dachów przekroczyła już 60 000 000 m2.

System podciśnieniowego odwadniania dachów firmy koncernu Wavin wprowadziły do swojej oferty handlowej m.in. w Belgii, Holandii i Niemczech, gdzie od wielu lat skutecznie konkuruje on z systemami oferowanymi przez inne firmy.

Systemy odwadniania dachów jako układy hydrauliczne można podzielić na dwa rodzaje: systemy grawitacyjne i systemy podciśnieniowe.

W systemie tradycyjnym (grawitacyjnym) przewody odprowadzające wodę deszczową pracują jako częściowo wypełnione, nawet przy intensywności opadów równej maksymalnej wartości obliczeniowej. Dokładne obliczenia hydrauliczne przewodu spustowego prowadzącego mieszaninę wody i powietrza są bardzo utrudnione, a w praktyce wręcz niemożliwe. Z tego względu podczas wymiarowania instalacji przyjmuje się duży współczynnik bezpieczeństwa, czego efektem są duże średnice przewodów spustowych i kolektorów zbiorczych.

odwadnianie dachów

Dodatkowymi wadami systemu grawitacyjnego są: mała wydajność wpustów dachowych, konieczność prowadzenia osobnych przewodów spustowych, duża ilość prac montażowych oraz konieczność prowadzenia przewodów poziomych ze spadkiem.

odwadnianie dachów

W systemie podciśnieniowego odwadniania dachów QuickStream przy natężeniu deszczu równym obliczeniowemu wszystkie przewody pracują jako całkowicie wypełnione, a ciśnienie w instalacji jest niższe od atmosferycznego. Opady o takiej intensywności występują okresowo, dlatego praca instalacji przebiega z reguły w następujący sposób:

- przy małej intensywności opadów system pracuje jak układ tradycyjny, z częściowym napełnieniem przewodów wodą,

- wraz ze wzrostem natężenia deszczu poziom wody wokół wpustu podnosi się powyżej przegrody powietrznej, która uniemożliwia dostawanie się powietrza do instalacji; przewody stopniowo wypełniają się wodą,

- po całkowitym napełnieniu się przewodów w układzie powstaje podciśnienie, które powoduje zasysanie wody z dachu,

- instalacja pracuje jako podciśnieniowa do momentu obniżenia się poziomu wody wokół wpustu poniżej przegrody powietrznej.

Zasysanie powietrza powoduje mniej równomierną pracę systemu ze względu na częściowe wypełnienie przewodów powietrzem, która trwa aż do chwili ponownego podniesienia się poziomu wody wokół wpustu.

Duże znaczenie dla prawidłowego działania systemu ma odpowiedni dobór średnic przewodów, warunkujący powstawanie efektu podciśnieniowego w instalacji, a także przestrzeganie podstawowych zasad zarówno podczas projektowania, jak i w fazie wykonawstwa.

Do niewątpliwych zalet systemu podciśnieniowego w porównaniu z systemem tradycyjnym należą m.in.:

- większa wydajność wpustów i całej instalacji,

- mniejsza ilość pionów oraz mniejsze średnice przewodów,

- prowadzenie przewodów poziomych bez spadków,

- wysoka prędkość przepływu w instalacji - samooczyszczanie się przewodów.

Ze względu na skomplikowane algorytmy obliczeń do doboru systemu konieczne jest stosowanie specjalnego oprogramowania. W przypadku podciśnieniowego odwadniania dachu pojedynczy system stanowi jeden lub więcej wpustów połączonych wspólną instalacją odprowadzającą wodę do odbiornika. Pojedynczy system składa się z sekcji, których liczba jest równa liczbie podłączonych wpustów dachowych. Przy większych powierzchniach dach może być odwadniany kilkoma niezależnymi systemami.

Źródło: materiały firmy Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.

RYNNYKANION.PL