Rynny Kanion firmy Wavin

Rynny Wavin Kanion 70 100 130 160

Podciśnieniowe odwadnianie dachów Wavin QUICKSTREAM

System zagospodarowania wody deszczowej Wavin Azurawavin
ul. Marecka 68A Zielonka

tel./fax.: (022) 761 - 01 - 47
tel./fax.: (022) 761 - 01 - 48
tel./fax.: (022) 781 - 82 - 75
tel./kom: 506 - 051 - 600

Hurtownia czynna:
poniedziałek - piątek: godz. 7 - 18
sobota: godz. 8 - 14

wavin

system zagospodarowania wody deszczowej wavin azura

alupex

Stat4u

Dane techniczne

dachy rynny

1. Efektywność hydrauliczna systemu rynnowego Wavin Kanion

Efektywną powierzchnię dachu (w metrach kwadratowych) można obliczyć za pomocą wzoru:

EPD = (B + C/2) x długość dachu:

B - odległość w poziomie od narożnika do kalenicy

C - wysokość dachu


Maksymalna powierzchnia dachu, która może być odwadniana jedną rurą spustową:

- spadek rynny 3%o (3 mm na 1 m.b. rynny)

- intensywność opadów 75 mm/h

2. Podstawowe informacje

Składowanie i transport

Rynny i rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności. Aby nie powstały odkształcenia elementów ułożonych na spodzie, wysokość sztapla nie może przekroczyć siedmiu warstw. Kształtki różnego typu należy przechowywać pod dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu ich rozpakowania.

Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie. Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu elementów w czasie zimy, gdyż niskie temperatury zmniejszają odporność tworzywa na uderzenia.


3. Kolory i wymiary

Normy i dopuszczenia

Polska Norma PN-EN 607
Polska Norma PN-EN 12200
Polska Norma PN-EN 1462
Atest PZH Nr HK/B/2830/01/98
Certyfikat zgodności Nr ITB - 0678/W

4. Podstawowe elementy systemu rynnowego Wavin Kanion

Źródło: materiały firmy Wavin Metalplast-Buk Sp. z o.o.

RYNNYKANION.PL